Хөвсгөл аймгийн Галт сумын танилцуулага

/beta/upload/files/сумын танилцуулга(2).pdf