Хүн ам, нийгмийн хамгааллын тасаг

  • 1197

    10 дугаар сарын 17-ны өдөр...

    Дэлхийн ядуурлыг бууруулах өдрийг тохиолдуулан Засаг даргын Тамгын газраас Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагддаг өрхүүдийн дунд өдөрлөг зохион байгуулж АХА тэмцээн, Хэн сайн дуулах вэ? тэмц...

Facebook messenger