Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчин тогтвортой хөгжлийн бодлогын тасгийн танилцуулага

                              ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН БАЙГАЛЬ ОРЧИН ТОГТВОРТОЙ

                                             ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ТАСГИЙН ТАНИЛЦУУЛАГА

2019-12-01                                                                                                                                                       ИДЭР

Тасгийн танилцуулага

Байгаль орчин тогтвортой хөгжлийн бодлогын тасаг нь сумын Засаг даргын орлогчоор ахлуулсан БОХ-ын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч, газрын даамал, цаг уурын ажилтан, зүрх багийн усны харуул нарын бүрэлдхүүнтэй тасаг юм.

 

Тасгийн чиг үүрэг

Байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хангах байлгийн нөөцийн менежментийг хэрэгжүүлж байгалын нөөцөөс орох орлого татварыг бүрдүүлж төрийн хууль тогтоомж түүнтэй адилтгах албан бичиг журмыг хэрэгжүүлж ажиллах иргэдэд сурталчилан таниулах байгаль орчны эсрэг гэмт хэргийг таслан зогсоож, урьдчилан сэргийлэх.

 

Төрийн албан хаагчдын танилцуулага

Төрийн албан хаагчийн нэр

Албан тушаал

Ажилласан жил

Утасны дугаар

1

З.Буянтогтох

Сумын засаг даргын орлогч

3

98113804

2

В.Эрдэнэбаяр

БОХ-ын улсын байцаагч

6

98907080

3

Б.Эрдэнэтөгс

Байгаль хамгаалагч

8

98220494

4

Ө.Энхманлай

Байгааль хамгаалагч

5

98388000

5

Д.Тэгшжаргал

Байгаль хамгаалагч

1

88838136

6

Э.Авирмэд

Газрын даамал

11

98257557

7

М.Баянмөнх

Цаг уурч

 

93029172

8

.Батдорж

Усны харуул