Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагатай хамтарч ажиллаа.

Дэлхийн Зөн Олон Улсын байгууллагын малжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд сумын зорилтот бүлгийн 12 өрхөд тугалтай үнээ тус бүр 3-ыг өгч  малжуулахаас гадна өөрийн сумын 36 тугалтай үхрийг  борлуулж сумын эдийн засагт нийт  25 200 000 төгрөгний хөрөнгө оруулалтыг хийсэн байна.

 

 

ДЭЛХИЙН ЗӨН ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН МАЛЖУУЛАХ ТӨСӨЛД

ХАМРУУЛАХ ӨРХИЙН СУДАЛГАА

2018-01-16                                                                                                                                                                            ИДЭР

 

 

 

Өрхийн тэргүүний нэр

 

 

Баг

Тавиглах шаардлага

 

Малын тоо

Мал малласан жил

Нас

Өвөлжөө хаваржаатай эсэх

Нийгмийн идэвхи

Төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан эсэх

Ам бүл

0-5 настай хүүхэд

Өрх толгойлсон эр, эм эсэх

1

С.Батчулуун

Нүхт

56

8

35

байгаа

сайн

үгүй

4

1

Гэр бүлтэй

2

Б.Мөнхбаяр

Нүхт

90

4

32

байгаа

сайн

үгүй

4

2

Гэр бүлтэй

3

Д.Пүрэвсүрэн

Нүхт

140

10-аас дээш

39

байгаа

сайн

үгүй

6

1

Гэр бүлтэй

4

Н.Аварзэд

Зүрх

89

байнга

38

байгаа

Сайн

үгүй

3

1

Гэр бүлтэй

5

С.Батсүх

Зүрх

85

8

40

байхгүй

сайн

үгүй

3

1

Гэр бүлтэй

6

Ё.Мягмаржалбуу

Рашаант

118

4

45

байгаа

сайн

үгүй

6

-

Гэр бүлтэй

7

Ж.Хэнмэдэх

Рашаант

103

3

33

байгаа

Сайн

үгүй

5

1

Гэр бүлтэй

8

Ц.Мөнх-Эрдэнэ

Рашаант

196

байнга

41

байгаа

сайн

үгүй

4

-

Гэр бүлтэй

9

Н.мөнхчулуун

Хужирт

96

5

24

байгаа

сайн

үгүй

3

1

Гэр бүлтэй

10

Б.Батнасан

Хужирт

97

байнга

28

байгаа

сайн

үгүй

4

2

Гэр бүлтэй

11

Д.Мөнхбат

Галт

214

байнга

37

Байгаа

сайн

үгүй

7

1

Гэр бүлтэй

12

С.Энхжаргал

Галт

64

байнга

48

байгаа

Сайн

үгүй

5

1

Өрх толгойлсон эм

 

 

 

СУДАЛГАА НЭГТГЭСЭН:                            Б.ЦЭЦЭНБИЛЭГ