Улсын хөгжил багаас Багийн хөгжил иргэнээс "Зүрх баг 80квт-ын цахилгаан эх үүсвэрээр хангагдлаа"

Багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөр, сумын Засаг даргын Галтын-Ирээдүйн хөгжлийн хөтөлөрийн  хүрээнд "Зүрх багийг цахилгааны эх үүсвэрээр хангана" гэсэн заалт бүрэн хэрэгжиж  Зүрх багийг 80квт-ын хүчин чадалтай цахилгааны эх үүсвэрээр хангаж багийн иргэдийн ая тухтай амьдрах боломжийг бүрдүүллээ.