Бүтээн байгуулалт

 • 3909

  Улсын хөгжил багаас Багийн хөг...

  Багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөр, сумын Засаг даргын Галтын-Ирээдүйн хөгжлийн хөтөлөрийн  хүрээнд "Зүрх багийг цахилгааны эх үүсвэрээр хангана" гэсэн заалт бүрэн хэрэгжиж  Зү...

 • 850

  даваа засварлав...

  ...

 • 944

  мэдээлэл...

  Сумын 90 жилийн ойг угтан сумын төвийн бүх айлын хашааг шохойдуулах, төв зам дагуух хашлага шонг шинэчилэн замын тэмдэг тэмдэглэгээг шинээр хийж гудамжууд айл өрхийг шинээр хаягжуулах, замын засвар...

 • 1397

  УЛСЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР БАРИГ...

  12 жилийн ахлах сургууль Ерөнхий боловсролын 12 жилийн сургууль Галт багийн 4-р хороонд байршилтай 760 хүүхдийн хүчин чадалтай, одоогоор 843 хүүхэд суралцаж байна. Ээлжийн коэффицен...

Facebook messenger