СУМЫН ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТ

Тус сум нь “Эко орчин бүхий үйлдвэрлэл үйлчилгээ хөгжүүлсэн, ажилтай, орлоготой, оюунлаг иргэдтэй сум” болох зорилго тавьж дараах гол зорилтуудыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Үүнд:

  • Хөдөө аж ахуйгаа тэргүүлэх чиглэл болгон түүнийг дагасан ЖДҮ-ийг хөгжүүлж газар тариалан, малын гаралтай түүхий эдийг эцэсийн бүтээгдэхүүн болгон зах зээлд нийлүүлэх
  • Мөрөн - Галт сум - Халуун рашаан - Хадатын рашаан - Хоргийн чиглэлийн маршрутын дэд бүтцийг сайжруулж аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх
  • Байгаль орчинд ээлтэй үйлдвэрлэл үйлчилгээг бий болгосон өрх бүр үйлдвэрлэгч сум болох