цагаан сар- 2015 үзэсгэлэн худалдаа

“Цагаан сар -2015” үзэсгэлэн худалдаа зохион байгууллаа

     “Цагаан сар -2015” үзэсгэлэн худалдаа 2015 оны 02-р сарын 05-ны өдөр сумын соёлын төвд зохион байгуулагдлаа.Уг үзэсгэлэн худалдаанд 4 аж ахуйн нэгж, 3 бүлэг, 29 иргэн нийт 36 иргэн аж ахуйн нэгж  209 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр оролцож 5380,0 төгрөгний борлуулалт хийсэн байна. Үзэсгэлэн худалдааны үйл ажиллагааны үеэр ЗДТГ-аас иргэдэд сургалт зохион байгуулж санал асуулга авч, гарын авлага тараах материалаар хангаж ажиллаа.

Шагнал урамшуулал: Сумын “Шилдэг брэнд” бүтээгдэхүүнээр Зүрх багийн “Ээж-Идэр” хоршооны арьсан эдлэл сумын брэнд бүтээгдэхүүний шагналыг хүртсэн. Мөн төрөл тус бүрээс 1,2-р байр эзлүүлсэн.

Хүнсний бүтээгдэхүүнд 1-р байрыг Галт багийн “Ар дүгрэг” ХХК-ний сүү цагаан идээ, 2-р байранд “Их харгана ундраа ХХК-ний Талх нарийн боов

Монгол үндэсний хувцас төрөлд 1-р байранд “Үүлэн гуа” хоршооны эсгий эдлэл, 2-р байранд Зүрх багийн иргэн Д.Болортуяа монгол үндэсний хувцсаар

            Модон эдлэлийн төрөлд 1-р байранд Хужирт багийн иргэн Д.Уламбаяр тавилгаар, 2-р байранд Зүрх багийн иргэн Г.Болорчулуун, Э.Галсайхан нарын тавилга тус тус шалгарлаа.