Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагатай хамтран иргэдийн бүлгийг жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжөөр дэмжин ажиллаж байна.

-       Дэлхийн зөн Монгол олон улсын байгууллагатай хамтран 2019 онд  4 багийн 11 өрхийг малжуулах ажлыг зохион байгуулж  өрх тус бүрт 3 тугалтай үнээг гардуулав.

Мөн суманд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зорилгоор ДЗМОУБ-д хандан арьс шир боловсруулах тоног төхөөрмж, оёдлын машин, мужааны багаж хэрэгсэлийг иргэдийн бүлэгт гардуулан өгч сумын удирдлагаас цехийн байрны асуулдыг шийдвэрлэлээ.