Тогтоол, шийдвэр

  • 3609

    ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ Ө...

    Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 15 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1.Төрийн албаны ерөнхий шалгалт (цаашид &ldqu...

Facebook messenger