Нэрлэсэн жилийн тугаа хүлээн авлаа.

Аймгийн нэрлэсэн жил Зүтгэл Итгэл Санаачлагыг дэмжих жилийн хүрээнд сумдаар аялах тугийг Төмөрбулаг сумаас хүлээн авлаа.