Төрийн албан хаагчдын 4 дүгээр зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа.

Сумын төрийн албан хаагчдын зөвлөгөөнийг улирал бүр зохион байгуулж байгаа ба 2019 оны нэгдүгээр улиралын зөвлөгөөнийг  Засаг даргын Тамгын газар, Эрүүл мэндийн төв хамтран “Сумын төрийн албан хаагчдын эрх зүйн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх,   эрүүл мэндийн анхан шатны мэдлэг олгох зорилгоор  зөвлөгөөнийг зохион байгуулж төрийн албан хаагчдыг зайлшгүй мэдээллээр хангаж  чанарын өндөр түвшинд  үр дүнтэй зохион байгуулахад оршино” зорилгын дор зохион байгууллаа.

Сумын бүх төрийн албан хаагчид "Ойлголцох нэг хором" аянд нэгдлээ.

Зөвлөгөөнд 116 төрийн албан хаагч оролцож санал бодлоо солилцлоо.

 

Зохион байгуулагдах сургалтууд:

Үйл ажиллагаа

Хугацаа

Хариуцах эзэн

1

 Нэрлэсэн жил “Инээмсэглэл ба эерэг хандлага”

10:10-10:30

     

      НЭМА

2

“Ёс зүй харьцаа хандлага “

10:30-10:40

Ахлах сувилагч

3

Шинээр нэвтэрч буй вакцин тарилга

10:40-10:50

Тарилгын сувилагч

4

Ажлын байрны дасгал

10:50-11:00

ББЧ-ын бага эмч

5

“Жирэмсний аюултай шинж тэмдэг”,” Эрүүл гэр бүлээс –эрүүл хүүхэд”, “Гэр бүл төлөвлөлт”

11:00-11:10

Эх баригч эмч Ч.Лхагвасүрэн

6

“Нярайн аюултай шинж”, “Охидын жирэмслэлт”

11:10-11:20

Эх баригч эмч Г.Отгонбаяр

7

Халдварт бус өвчлөл ба эрт илрүүлэг үзлэгээр “Жишиг ЭМТөв” болох.

11:20-11:30

 

ЭМТ-ийн дарга

8

ЭМТ-ийн тоон үзүүлэлт

11:30-11:40

Статистикч  эмч

9

Цайны завсарлага

11:40-12:00

Ажлын хэсэг

10

Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын  тодорхойлолт боловсруулах журам

12:00-12:20

Дотоод ажил, эрх зүйн сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн Б.Цэцэнбилэг

11

Гамшигийн бэлэн байдал, гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх

12:20-12:40

Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч

12

Анхны тусламж үйлчилгээ

12:40-13:00

Ц.Бямбадулам

Д.Бямбачулуун

П.Мягмаржав

М.Чулуунцэцэг

13

Сумын Засаг даргын мэдээлэл

13:00-13:30

М.Должинжав