ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН НИЙТ ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДАД ХҮРГЭХ ИЛГЭЭЛТ